O nama

Konzalting za pesticide d.o.o. je kompanija koja pruža usluge domaćim i inozemnim kompanijama iz područja registracija sredstava za zaštitu bilja, biocida, gnojiva i ostalih kemikalija.
NAŠE REFERENCE

Naš tim specijaliziranih stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom i stjecanjem znanja kroz trajno usavršavanje, ostvario je suradnju prije svega sa hrvatskim institucijama na osnovi zakonskih okvira, te sa investitorima, to jest vlasnicima dokumentacije i registracije sredstava za zaštitu bilja, biocida, mineralnih gnojiva i ostalih kemikalija. Konzalting za pesticide d.o.o. je osnovan 2013., a do sada smo ostvarili suradnje sa približno 30 stranih kompanija, uglavnom članicama EU, Indije, Japana i SAD-a. Posebno nam je zadovoljstvo da smo u dijelu naših marketinških aktivnosti i distribuciji ostvarili dobru suradnju sa vodećim agro-kompanijama u našoj zemlji.

DJELOKRUG RADA

Konzalting za pesticide d.o.o. je kompanija koja pruža usluge domaćim i inozemnim kompanijama iz područja registracija sredstava za zaštitu bilja, biocida, mineralnih gnojiva i ostalih kemikalija. U ime i na zahtjev vlasnika registracije sredstava za zaštitu bilja, biocida i gnojiva, provodimo sve aktivnosti vezane za ishođenje registracija od nadležnih institucija u Republici Hrvatskoj, te u regiji. Osim usluga na području registracija navedenih proizvoda, pružamo usluge distribucije, prodaje, savjetovanja, istraživanja tržišta, marketinga, na domaćem tržištu i u regiji.

Općenito

Propisi EU-a određuju postupke za dobivanje odobrenja za proizvode, kao što su sredstava za zaštitu bilja, biocidi, mineralna gnojiva. Međutim, države članice imaju različite administrativne i regulatorne zahtjeve. Raznovrsnost takvih zahtjeva i njihova stalna promjena mogu predstavljati logistički izazov za tvrtke koje žele plasirati svoje proizvode na tržištu Republike Hrvatske. Konzalting za Pesticide d.o.o. (CP) je idealan za tumačenje regionalnih i nacionalnih zahtjeva, te dati servis za ishođenje odobrenja proizvoda. Uporaba našeg jezika, poznavanje nacionalnih zahtjeva i tehnička stručnost pridonijeli su do sada uspješnom poslovanju, posebice tvrtki iz država južne Europe i tvrtke CP u tom segmentu.

Proizvodi

Proizvodi

Usluge

Usluge

1. SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA (SZB)

Provodimo sve aktivnosti vezane za registraciju sredstava za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj prema Uredbi EZ-a 1107/2009 i prema Direktivi 91/414/EC.

1.1. Pripremamo dokumentaciju za registraciju prema Uredbi EZ-a 1107/2009 za sve tipove registracija.

1.1.1. Uzajamnim priznavanjem u skladu sa člancima 40-42.

1.1.2. Registracije  prema zonalnom postupku u skladu člankom 33.

1.1.3. Pripremu dokumentaciju za produljenje registracija prema članku 43.

1.2. Pripremamo dokumentaciju za registraciju prema Direktivi 91/414/EC u skladu sa jedinstvenim načelima.

1.3. Pripremamo dokumentaciju za registraciju za izmjene i dopune postojećih registracija.

1.4. Provodimo analizu i izrađujemo dokumentaciju usporedne procjene prema članku 50. Uredbi EZ 1107/2009, ako je aktivna tvar kandidat za zamjenu.

2. BIOCIDI

Provodimo sve aktivnosti vezane za registraciju biocida prema Uredbi  EZ 528/2012. Moguće je registrirati biocide i prema nacionalnoj proceduri. Nacionalne registracije mogu biti realizirane za sve proizvode čije aktivne tvari još nisu uključene u Annex I.

3. GNOJIVA

Provodimo sve aktivnosti vezane za registraciju gnojiva u ime vlasnika registracije ili distributera prema Uredbi EZ 2003/2003.

4. OSTALE KEMIKALIJE

Provodimo sve aktivnosti vezane za izradu Sigurnosno tehničkih listova (STL) prema Uredbi EZ 1272/2008. Upis/prijavu STL-a u Hrvatski registar kemikalija u Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).

5. OSTALE KONZALTING USLUGE

Konzalting usluge vezane za distribuciju szb, biocida i gnojiva.

Konzalting usluge vezane za prodaju szb, biocida i gnojiva.

Konzalting usluge vezane za marketing szb, biocide i gnojiva.

Istraživanje tržišta za szb, biocide i gnojiva.

6. DISTRIBUCIJA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
7. REGIONALNE USLUGE

Također možemo ponuditi neke od usluga u zemljema u regiji: Rumunjska, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija, Slovenija.

KONTAKTIRAJTE NAS!

Kontakt

DANIJEL RACAN, dipl. inž. agronomije

Direktor

e-mail: danijel.racan@gmail.com,

mob: +385 95 370 0762

 

DARKO RACAN, dipl. inž. kem.

Prokurist

e-mail: darko.racan@gmail.com 

mob: +385 99 828 7554

 

 

mr.sci. MILICA KESIĆ RACAN, dipl. inž.

Regulatory Affairs Manager

e-mail: milica.racan@gmail.com 

mob: +385 99 408 9328

Ukoliko ste zainteresirani za naše usluge, slobodno nam se obratite.
Konzalting  za  Pesticide d.o.o.
Ruđera Boškovića 21.,
44253 Mošćenica,
Republika Hrvatska

KONTAKTIRAJTE NAS